Tobit Bible Quiz in Telugu | Bible Quiz in Telugu on Tobit | తోబీతు తెలుగుబైబుల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

 తోబీతు గ్రంథము పై   తెలుగుబైబుల్ క్విజ్

Tobit  Bible Quiz Answers in Telugu | Telugu Bible Quiz | Telugu Bible Quiz on Tobit | Telugu Bible Quiz Questions and Answers from Tobit 


1➤ తోబీతు తండ్రి పేరేమిటి?

=> తోబియేలు (1:1)

2➤ తోబీతు ఏ నగరమునుండి ఏ పట్టణమునకు ప్రవాసునిగా కొనిరాబడెను?

=> తిష్బే నుండి నినివెకు (1:2,3).

3➤ తోబియా తల్లి దండ్రుల పేర్లు ఏమిటి?

=> హన్నా, తోబీతు (1:9).

4➤ పిచ్చుకలు తమ వేడి రెట్టను కన్నులలో జారవిడిచినందున దృష్టిని కోల్పోయినది ఎవరు?

=> తోబీతు (2:10).

5➤ తోబీతు, సారాచేసిన ప్రార్ధనలను దేవుడు ఆలించి వారికి తోడ్పడుటకు పంపిన దూత పేరేమిటి?

=> రఫాయేలు (3:16,17).

6➤ సారాను పీడిస్తున్న దుష్ట పిశాచము పేరేమిటి?

=> అస్మోదియసు (3:17)

7➤ ఇతరులెట్టి కార్యము చేసిన నీకు అప్రియము కలుగునో అట్టి కార్యమును నీవు ఇతరులకు చేయరాదని తోబియాతో ఎవరు చెప్పెను?

=> తోబీతు (4:15)

8➤ నరులకు మంచి వరములు దయచేయువాడు ప్రభువే అని తోబీతు ఎవరికి చెప్పెను?

=> తోబీయా (4:19)

9➤ రఫాయేలు దేవమాత తన పేరు ఏమని తోబీతుతో చెప్పెను?

=> అసరయా (5:13)

10➤ తోబియా తల్లి దండ్రులను ముద్దాడి, ఎక్కడికి పయనము కట్టెను?

=> మాదియా (5:17)

11➤ తోబియా చేపకడుపును చీల్చివేనిని తన వద్ద ఉంచుకొనెను?

=> పిత్తమును, కాలేయమును, గుండెను (6:4,5)

12➤ సారా తండ్రి పేరేమిటి?

=> రగూవేలు (6:10)

13➤ రగూవేలు ఏ ధర్మశాస్త్రముననుసరించి, సారాను తోబియాకు ఇచ్చితినని పెండ్లి ఒడంబడిక వ్రాసెను?

=> మోషే (7:13).

14➤ ఏ వాసనను భరింపజాలక భూతము పారిపోయెను?

=> చేపగుండె, కాలేయమును కాల్చిన వాసన (8:2,3).

15➤ ఎవరి నుండి మానవజాతి ఉద్భవించెను?

=> ఆదాము, ఏవ (86)

16➤ ప్రార్థన ముగిసిన తరువాత, వధూవరులు ఏమని జవాబు చెప్పిరి?

=> ఆమెన్ (8:8)

17➤ నీవు రెండు వారములపాటు మా యింటినుండి కదలకూడదని రగూవేలు ఎవరితో చెప్పెను?

=> తోబియా (8:20)

18➤ రఫాయేలు మాదియా దేశములోని రాగీసునందు ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళెను?

=> గబాయేలు (9:6)

19➤ మీ అత్తమామలు నీకు కన్నతల్లి దండ్రులవంటివారు, అని సారాకు చెప్పినది ఎవరు?

=> తల్లి ఎద్నా (10:12)

20➤ సారా నీకు భార్య, నేను నీకు తల్లిని, అని ఎద్నా ఎవరితో చెప్పెను?

=> తోబియా (10:12)

21➤ చేప పిత్తమును తోబీతు కన్నులకు పూసి కన్నులలో నుండి, కంటికొనలతో మొదలు పెట్టి, తెల్లని పొరలను పెరికి వేసినది ఎవరు?

=> తోబియా (11:12,13).

22➤ దేవుడు తనను కరుణించి, తనకు దృష్టిని దయచేసెనని తోబీతు ఎవరితో చెప్పెను?

=> పురజనులతో (11:17)

23➤ మీకు జరిగిన సంఘటనలన్నిటిని పుస్తకమున వ్రాసి ఉంచుకొనుడని రఫాయేలు ఎవరికి చెప్పెను?

=> తోబీతు, తోబియా (12:20).

24➤ ఏ నగరము కలకాలము ప్రభువునకు వాస స్థలమగును?

=> యెరూషలేము (13:16)

25➤ ఏ ప్రజలు కలకాలము సురక్షితముగా వసింతురు?

=> ప్రభువుకు విధేయులైనవారు (14:7).

26➤ ఎవరు తాను పన్నిన ఉచ్చులతో తానే తగుల్కొని నాశనమయ్యెను?

=> నాదాబు (14:10).

27➤ తోబీయా భార్య, పిల్లలతో యూదియా దేశములోని ఎక్బటానాకు వెళ్ళి ఎవరి ఇంట నివసించెను?

=> మామ రగూవేలు ఇంటిలో (14:12).

28➤ నూటపదునేడేండ్లు వరకు జీవించి, తనువు చాలించినది ఎవరు?

=> తోబియా (14:14).

Post a Comment

1 Comments

Ad Code